Radontiltak

Når du har gjennomført radonmåling i boligen og verdiene overstiger de anbefalte verdiene - så bør du absolutt gjøre noe. Dette kaller vi å gjøre tiltak: Det vi si fysiske endringer i boligen som sørger for at radonnivået reduseres under farlige nivåer

Hvis du bor i boligen selv er det sterkt anbefalt å gjøre radontiltak. (Fordi radon er helsefarlig)
Hvis du leier ut, alt fra ett enkelt rom til hele boliger, så er du pålagt å få gjort gode tiltak mot radon.

Er det målt radonnivåer over 100 Bq/m3 i hjemmet ditt, er det nødvendig med radonreduserende tiltak for å redusere nivået. Profesjonell hjelp er nødvendig for å utføre permanente reparasjoner, og hvis du leier ut, er det også nødvendig med dokumentasjon på utførte radonmålinger.

Kilde: Statens Strålevern

Få gratis befaring og et uforpliktende pristilbud

Med Radonhjelpen Øst får du hjelp til å finne kilden til ditt radonproblem. Når du vet kilden så vil det også være mye lettere å få på plass målrettede og rimelige tiltak. Vi utarbeider en konkret plan, gir deg et konkret tilbud på radontiltak, og kan sørge for at din bolig unngår for høye radonkonsentrasjoner fremover.

Mange radontiltak kan gjennomføres uten at det koster veldig mye, og uten at de tar unødvendig plass i boligen.

Radonhjelpen Øst er spesialist på slike effektive, rimelige og godkjente løsninger på radonproblemer, og vi har jobbet med radontiltak over hele Østlandet.

Ta kontakt for å få gratis befaring på Østlandet:

Ring meg på telefon 970 26 688 eller send en epost til [email protected] , så vil jeg gi deg konkrete tips til hvordan du kan redusere radonverdiene, samt at du vil få et uforpliktende tilbud på effektive radontiltak.

Gratis inspeksjon og rådgivning:

Ring 970 26 688 eller send inn skjemaet under så avtaler vi gratis befaring der du får konkrete svar på dine spørsmål. Uforpliktende.
 • Gratis befaring
 • (?)
Informasjonen du sender inn vil brukes til kundekontakt og behandles i samsvar med personvernerklæringen.

Hva er årsaken til at du har behov for radontiltak?

Kort om hva radon egentlig er

Radon er en fargeløs, luktfri gass som kommer fra nedbrytning av radium. Man finner radium i de fleste bergarter, der uranrik granitt og alunskifer er kjent for å ha mest. Kort fortalt kan radon feste seg til lungevevet og avgi stråling. Denne strålingen skader lungevevet og er den mest vanlige årsaken til lungekreft utenom røyking.

Radon kan samle seg i dårlig ventilerte rom, og det kan føre til lungekreft.

radontiltak

Så hva er kilden til høyt radonnivå i inneluft?

Husk at det er nedbryting av radium som avgir gassen radon som er farlig for deg. Dette er altså et mineral, altså fjell eller stein. Normalt foregår denne nedbrytingen i berggrunnen under din bolig, og radon finner veien inn i huset via luft eller vann. Gassen beveger seg gjennom små sprekker i fjellet, og under betongsålen på din bolig kan konsentrasjonen være veldig høy.

Men faktisk kan betongen i seg selv også være en kilde til radon, hvis den inneholder feil type mineraler.

Det er normalt tre kilder om går igjen:

 • Grunnen under huset (fjell/ berg)
 • Drikkevannet
 • Fyllmasser og eventuelt bygningsmateriale

Litt om dette:

1) Grunnen under huset

Fjellet og mineraler i jorden under huset er den hyppigste kilden til radon. Nedbrytingen av radium skjer, og gassen siger opp mot huset. Luften under huset stiger opp, og fordi det er lavere trykk inni huset enn utenfor, så vil gassen presses inn overalt der det er sprekker og hull. Ofte gjennom skjøter, gjennomføringer til rør og i overganger mellom gulv og vegger.

Dette forsterkes om vinteren da vi bruker mye energi på og varme opp husene, og da også lukker vinduer og dører godt igjen. Dette skaper et undertrykk som suger inn radonen, samtidig som den ikke slipper ut gjennom vinduene og ventiler.

Dette er også årsaken til at man gjennomfører radonmålinger i vinterhalvåret, for det er da konsentrasjonen i husene er høyest.

2) Drikkevannet

Drikkevannet kan også inneholde mye radon, og spesielt hvis man har egen brønn. Dette vannet avgir radon til luften når man dusjer, vasker opp og bruker vann ellers i huset, og det å puste inn radonen er da farlig.

3) Fyllmasser og eventuelt bygningsmaterialer

Dersom grunnen under huset i seg selv ikke avgir mye radon, så kan tilkjørte masser som sprengestein innegolde mye uran og radium. Dermed vil radium brytes ned rett under huset, og radon sige inn. Det samme kan skje dersom betongen i huset er blandet med slike bergarter.

Få utført riktige og rimelige radontiltak

Det er smart at man er veldig målrettet når man gjennomfører radontiltak, i og med at gassen har en konkret kilde og finner sin spesifikke vei inn i huset. Det er også derfor Statens strålevern anbefaler at radontiltak i størst mulig grad er knyttet til konkrete årsaker.

Det er derfor vi i Radonhjelpen Øst vil gjennomføre en befaring hos deg, slik at vi kan finne ut hva som er kilden til at du har for høy konsentrasjon av radon. Da kan vi også gi deg konkret tilbud på radontiltak vi mener er de mest effektive som vil sikre at du får et mye bedre innemiljø.

1) Radontiltak pga grunnen under huset (fjell/ berg)

Det er smart at man er veldig målrettet når man gjennomfører radontiltak, i og med at gassen har en konkret kilde og finner sin spesifikke vei inn i huset. Det er også derfor Statens strålevern anbefaler at radontiltak i størst muklig grad er knyttet til konkrete årsaker.

Det er derfor vi i Radonhjelpen Øst vil gjennomføre en befaring hos deg, slik at vi kan finne ut hva som er kilden til at du har for høy konsentrasjon av radon. Da kan vi også gi deg konkret tilbud på radontiltak vi mener er de mest effektive som vil sikre at du får et mye bedre innemiljø. Et av tiltakene som brukes mye er å lage radonbrønn.

Her er fire ulike tiltak:

Radonsug
Et radonsug både suger ut radon fra under betongsålen på huset, samtidig som den reduserer trykket under sålen. Begge deler gjør at mengden radon som finner veien inn i huset blir vesentlig redusert, og dette er et av de mest effektive tiltakene som er for å redusere innholdet av radon i inneluften.
radontiltak med radonsug
Undertrykksventilasjon
Undertrykksventilasjon er en type ventilasjon som skaper et undertrykk i et ikke-bebodd rom i huset. Ofte brukes dette som tiltak i krypkjellere, der hensikten er å suge ut radongassen før den beveger seg opp i bebodde deler av boligen.
Tetting mot grunnen
Som nevnt kommer radon ofte inn via sprekker og utette gjennomføringer i betongsålen og mellom gulv og vegg. Derfor kan tetting være effektivt for å redusere radonnivået, samtidig som det alene sjeldent er nok. Ofte kombinerer vi dette med andre tiltak.
Balansert ventilasjon
Effekten av forskjellige ventilasjonsløsninger varierer sterkt basert på hvor stort radonproblemet er og hvordan den originale ventilasjonen fungerer. Balanserte ventilasjonssystemer er ikke alltid den beste løsningen for å skape et radonsikkert innemiljø, men ofte anbefales det som et øvrig tiltak for å avhjelpe situasjonen i boligen. Dette gir også et mye bedre innemiljø, og mange velger derfor å anskaffe et lokalt balansert ventilasjonsanlegg også av denne grunnen.

2) Tiltak ved bygningsmaterialer som radonkilde

Hvis bygningsmaterialer som eksempelvis betongblanding er årsaken til radonproblemet, vil man ofte kombinere tiltak som tetting og ventilasjon av rommet. Her kreves det betydelig kunnskap om bygg og ulike metoder for tetting, i tillegg til å få inn et rett type ventilasjonsanlegg.

Dine radontiltak bør:

 • redusere radonnivået mest mulig slik at inneluften ikke lenger er farlig å puste inn
 • være rimelige å installere, drifte og vedlikeholde
 • sørge for at radonen som er på utsiden ikke lekker inn i bygningen
 • sørge for at tiltakene har lang levetid og vil beskytte hjemmet over lang tid
 • være enkle å operere og vedlikeholde
 • ta "liten plass” i boligen og også ikke være fragi seg skjemmende lyd.
 • være kostnadseffektive både ved installasjon, drift og vedlikehold.

Kontroll av radontiltak

Etter å ha fullført radontiltak bør man alltid gjennomføre nye målinger. Det er kun godkjente målinger som kan gi det endelige svaret på at radontiltakene har vært effektive nok. Vi erfarer at målingene bekrefter at tiltakene vi har gjennomført hos våre kunder svarer til forventningene og hensikten.

Vedilkehold av radontiltak

Når du har fått montert radontiltak som radonsug, undertrykksventilasjon og balansert ventilasjon så er det viktig å etterse dem slik instruksjonsboken sier. Normalt holder det å sjekke at vifter og annet elektrisk utstyr fungerer som det skal, og eventuelt bytte filter.

I tillegg bør man sjekke at rør er hele, at tettinger som er montert ikke er flyttet på eller f.eks musespist, og sørge for at alt ser helt og bra ut.

I etterkant oppfordrer vi også til å måle radon omtrent hvert 5-6. år.

Vi utfører radontiltak på Østlandet

Radonhjelpen Øst gjennomfører GRATIS befaring på Østlandet. Dette omfatter blant annet disse områdene.