Radonbrønn - svært effektivt tiltak mot radon

Hvis ditt bygg har høye nivåer av radon, det vil si mer enn den anbefalte grensen på 100 Bq/m3, er det ofte anbefalt å montere en radonbrønn.

Radonbrønn er et tiltak anbefalt av DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) fordi det er påvist at dette er en veldig effektiv metode for å redusere nivået av radongass, og den er driftsikker hele året.

OBS: Hvis du har problemer med radon på Østlandet så tilbyr Radonhjelpen Øst gratis befaring, og du vil da få et godt pristilbud på radontiltak som vil hjelpe deg.

Kontakt oss for gratis befaring. Telefon 970 26 688 og [email protected]

Gratis inspeksjon og rådgivning:

Ring 970 26 688 eller send inn skjemaet under så avtaler vi gratis befaring der du får konkrete svar på dine spørsmål. Uforpliktende.
  • Gratis befaring
  • (?)
Informasjonen du sender inn vil brukes til kundekontakt og behandles i samsvar med personvernerklæringen.

Hva er en radonbrønn?

En radonbrønn er i prinsippet en liten “brønn” man monterer gjennom betongsålen til huset. Hensikten er å lage et sted der man kan samle opp radongass, noe liknende det man gjør med en vannbrønn.

Brønnen kan lages av ulike materialer, men virkemåten er den samme. Det er i prinsippet et rør som monteres gjennom et hull i betongsålen på huset, og det røret har en del huller i seg (som en sil) som gjør at radonen kan komme igjennom det og inn i røret. Den perforerte delen skal stikke inn under bygget.

radonbrønn

Hvordan virker en radonbrønn?

Den fungerer nesten som en sentralstøvsuger. Gjennom radonbrønnen kan man “støvsuge” grunnen under huset for den farlige gassen radon. Og i likhet med en sentralstøvsuger så suges luften igjennom noen rør og ender opp på utsiden av huset.

Radonen blir altså sugd opp fra grunnen under huset og ender opp i friluft på utsiden av huset. På den måten blir man kvitt radonen, og man får redusert radonnivået inne.

Men det er ikke bare det som skjer, for det som også skjer er at man skaper et undertrykk under huset. Dette hindrer også den radonen som er under huset å trenge inn i det.

hvordan virker en radonbrønn

Hva bør være på plass for at radonbrønnen skal fungere godt?

Det bør kunne være en viss bevegelse på luften i grunnen under huset for at brønnen skal ha best virkemåte, og det beste da er å ha en grunn som består av grus, pukk eller sprengestein. Hvis det er tilnærmet massivt fjell eller tett leire så vil ofte ikke en radonbrønn fungere godt nok, for radongassen og luft kan ikke bevege seg fritt nok.

Teknisk informasjon

Radonbrønn er et tiltak som krever relativt lite fra huset. Man må ikke rive opp vegger og gulv for å legge ny tetting og liknende, men man slipper unna med et hull i sålen og en radonvifte og noen rør.

Det må lages et hull i betongsålen på huset, og igjennom denne monterer vi selve radonbrønnen. Til denne koples det rør som går til en radonvifte/ kanalvifte. Ofte brukes 125 mm rørdimensjon, men ved trange plasser kan det monteres ned i 110 mm og 100 mm og ved større behov opp til 160mm. Ofte brukes PVC rør.

Vi har testet en del ulike fabrikanter og har valgt en fabrikant med en vifte vi vet støyer svært lite, har effektivt sug - og vi vet modellen fungerer over lang tid. Det sikrer bygningen over lang tid og kan benyttes året rundt.

Det er mange ulike produkter å velge mellom, men gjennom å teste mye har vi kommet frem til produkter vi mener holder høy nok standard til å stå i et bolighus over lengre tid og yte godt nok.

Hva koster en radonbrønn?

Ingen tilfeller er like, og derfor ønsker vi å ha en befaring før vi vil gi deg et endelig pristilbud. Til gjengjeld vil pristilbudet være gitt på fastpris, slik at det ikke kommer noen skjulte kostnader i tillegg.

Det finnes ulike størrelser og utforminger på radonbrønn. For eksempel er det noen som vil dekke opp til 200 m2, mens andre dekker mer og andre dekker mindre enn 200 m2.

Gratis befaring og fastpris

Kontakt oss for gratis befaring på Østlandet, og vi vil gi deg en eksakt pris på radonbrønn som vil fjerne radon fra ditt bygg.

Vi leverer radonbrønn på Østlandet

Radonhjelpen Øst gjennomfører GRATIS befaring på Østlandet. Dette omfatter blant annet disse områdene.