Radon Hønefoss

Utfører radonsanering, montering av radonsug (radonbrønn) i Hønefoss

Når du vet at du har for høye verdier av radon:
Ta kontakt for gratis befaring og tilbud på radonsanering hos deg i Hønefoss.

Ring oss nå på  970 26 688  , eller send epost til [email protected] for en hyggelig samtale!

Radonhjelpen Øst har lang erfaring i å vurdere, prosjektere og gjennomføre ulike radontiltak på Østlandet, og tilbyr deg en personlig og profesjonell service.

Noen vurderer å kjøpe inn deler og montere selv, men det anbefales at man er helt sikker på hva man gjør. Det bør trykktestes og gjøres målinger underveis i arbeidet for å være sikker på at man klarer å få fjernet all radon som kommer inn i huset. Det er der virkelige gode fagfolk gjør en stor betydning.

Med Radonhjelpen Øst på laget får du hjelp til å sanere radongassen, og gjøre boligen din trygg igjen. Dessuten er mange hyggelig overrasket over prisen, og erfarer at huset blir mye bedre å oppholde seg i.

Ta kontakt for hjelp:

  • Gratis befaring
  • (?)

radon Hønefoss

Litt om Hønefoss:
Hønefoss er en by på Østlandet som ligger i Ringerike kommune i Buskerud i Viken fylke, cirka 60 km nordvest for Oslo. Byen dekker et areal på 10,52 km² og hadde per 1. januar 2020 16 260[1] innbyggere. Mellom 1852 og 1964 var byen selvstendig kommune.

Hønefoss fikk bystatus og ble skilt ut fra tidligere Norderhov herredskommune som egen bykommune i 1852. Byen ble anlagt rundt Hønefossen (som er opphavet til bynavnet) og ligger som ei «øy» i gamle Norderhov. I 1964 ble kommunen slått sammen med kommunene Hole, Norderhov, Tyristrand og Ådal til den nye storkommunen Ringerike, der byen ble administrativt sentrum. Hole trakk seg imidlertid ut av storkommunen i 1977 og ble på nytt en selvstendig kommune.

I dag er Hønefoss naturlig handelssentrum for befolkningene i Ringerike, Hole og Jevnaker. Den ligger som det nordligste punktet i et triangel med Drammen i sør og Oslo i sørøst.