Radon Lunner

Utfører radonsanering, montering av radonsug (radonbrønn) i Lunner

Når du vet at du har for høye verdier av radon:
Ta kontakt for gratis befaring og tilbud på radonsanering hos deg i Lunner.

Ring oss nå på  970 26 688  , eller send epost til [email protected] for en hyggelig samtale!

Radonhjelpen Øst har lang erfaring i å vurdere, prosjektere og gjennomføre ulike radontiltak på Østlandet, og tilbyr deg en personlig og profesjonell service.

Noen vurderer å kjøpe inn deler og montere selv, men det anbefales at man er helt sikker på hva man gjør. Det bør trykktestes og gjøres målinger underveis i arbeidet for å være sikker på at man klarer å få fjernet all radon som kommer inn i huset. Det er der virkelige gode fagfolk gjør en stor betydning.

Med Radonhjelpen Øst på laget får du hjelp til å sanere radongassen, og gjøre boligen din trygg igjen. Dessuten er mange hyggelig overrasket over prisen, og erfarer at huset blir mye bedre å oppholde seg i.

Ta kontakt for hjelp:

  • Gratis befaring
  • (?)

radon Hønefoss

I Lunner kan det finnes høye nivåer av radon i noen områder. Selv om det ikke har vært gjort en bred kartlegging av radon i grunnen i kommunen, har mange boligeiere målt radonverdiene sine. Tilbake i 1999/2000, gjennomførte kommunen en kampanje for å måle radon i boliger, og resultatene kan gi en indikasjon på hvor det kan være høye verdier. Radonkonsentrasjonen varierer imidlertid mye i en kort avstand. Kommunen følger anbefalingene fra NGU (Norges geologiske undersøkelser) vedrørende radon. I tillegg, ifølge plan- og bygningslovens tekniske forskrift, er det nå et krav om å sikre mot radon når man bygger nye boliger.

Det er også krav om at radonnivåene i utleieboliger skal måles, i henhold til Strålevernforskriften. Dette kravet har vært gjeldende fra januar 2014. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har for høye radonverdier.