Tiltak mot radon i eksisterende bygg

Radon er en naturlig radioaktiv gass som finnes i utendørs og innendørs luft. Når gassen kommer inn i hjemmet ditt så økes gjerne konsentrasjonen over det som er anbefalt av myndighetene, og det bør gjøres tiltak.

Hvis det er alt for høy konsentrasjon av radon så krever Statens Strålevern at det gjøres radontiltak dersom deler av boligen leies ut, men de anbefaler sterkt å gjøre tiltak uansett.

Når man bygger nye boliger er det i dag krav om radontiltak. Altså en sikring mot inntreningning av radon. Slikt som en radonmembran av polyetylen lagt oppå den støpte sålen til boligen slik som SINTEF Byggforsk anbefaler.

Er dette så viktig å gjøre?

Omtrent 300 nordmenn dør hvert år av lungekreft som følge av radongass. Myndighetene har bestemt at norske bygninger ikke bør ha radonkonsentrasjoner på mer enn 200 becquerel per kubikkmeter luft. Det anbefales å prøve å senke konsentrasjonen hvis verdien overstiger 100 Bq/m³.

Hvis verdien overstiger 100 Bq/m3 i en utleieenhet så er man pålagt å gjøre noe med det. Radon er nemlig farlig å ha i huset.

Nyere hus har dette på plass fra dag 1

Bygningsreglementet bestemmer at bygninger må utformes og konstrueres med radonforebyggende tiltak, slik at radonkonsentrasjonen i inneluften ikke overstiger 200 Bq/m3.

Forskriften sier også at alle bygninger beregnet for permanent opphold skal ha en radonsperre mot bakken, og at det skal legges til rette for passende tiltak i bygningsplassen som kan aktiveres hvis radonkonsentrasjonen i inneluften overstiger 100 Bq/m3 .

Siden det er kostnadskrevende å undersøke på forhånd hvor stort et radonproblem er på stedet så velger man å bygge rett fra starten av, og mengden radium i naturen kan variere mye, så bygges de fleste boliger med radonsperre mot grunnen og såkalt radonbrønn. Det koster såpass lite ekstra å montere når man holder på med å få på plass husets såle.

Eksisterende hus bør måle radon

Som hovedregel bør radonkonsentrasjonen i alle norske hjem måles for å se om tiltak er nødvendige, men unntaket er leiligheter over førsteetasje og opp i boligblokker.

Det beste måten å måle radon på er å bruke sporfilmmåling over minst to måneder i vinterhalvåret. Dette er små plastikkbokser som har en sporfilm inni seg. Man kan bestille dem via nettbutikker, og så plassere dem i minst to mye brukte rom. Ved fullført måling sender man dem inn der man kjøpte dem, og etter en tid får man tilbake målingene skriftlig.

Hva hvis det er målt for høye radon verdier i eksisterende bygg?

Hvis det er målt for høye verdier bør man gjøre radontiltak i eksisterende bygg. Dette kan både være dyrt og kreve høy byggfaglig kompetanse. Men det finnes gode løsninger som ikke behøver være dyre:

Fordelen nå er at man kan få alt i én pakke fra Radonhjelpen Øst, og det uten risiko. For man kan avtale en uforpliktende befaring, og deretter får man et fastsatt pristilbud - slik at man slipper å forholde seg til galopperende utgifter.

Radontiltak i eksisterende bygg

I mange tilfeller er det nødvendig med enkle tiltak for å redusere konsentrasjonen av radon i eksisterende bygninger.

Tette luftlekkasjer mot grunnen

Radon trenger ikke igjennom tett betong, men kommer lett inn hvis det er sprekker, rørgjennomføringer og liknende i sålen. Den kan også trenge inn i overgangen mellom gulv og vegg. Disse stedene og sprekkene bør derfor tettes. Dette kan være enkelt å gjøre selv, men både tidkrevende og det kan til tider være vanskelig å finne lekkasjene.

Med hjelp fra Radonmannen Øst vil du få hjelp til å finne lekkasjene, og også få utført tetting.

Radonsug kan monteres

I hus uten krypkjeller så kan man montere radonsug slik at det suger radon fra under bygget slik at denne radonen ikke kan trenge inn i bygget. Dette kalles også radonbrønn.

Kort fortalt så monteres det et metallrør ned gjennom betongsålen med en elektrisk vifte som skaper undertrykk under sålen. Da vil radonen suges fra under sålen og inn i røret, og videre vil radonen sendes ut i fristluften på utsiden av huset.

Dette er en anbefalt metode som regnes som ganske sikker

God ventilasjon i bygningen

God ventilasjon hjelper med radonproblemet. Men man kan ikke bare montere et utsug fra rommene i huset, for da skapes et undertrykk som gjør at hele huset vil fungere som et sugerør og suge inn radon fra under bakken.

Balansert ventilasjon brukes derfor ofte i hus i radonutsatte områder. Da suges den gamle luften i rommet ut, samtidig som tilsvarende mengde luft dyttes inn utenfra.

Etter at radontiltaken er på plass

Når radontiltakene er gjennomført må det måles på nytt. Først når man har fått bekreftet via målinger at radonnivået er nede på et akseptabelt nivå kan man friskmelde huset.

Få gratis befaring for eksisterende bygg

Radonhjelpen Øst har spesialisert seg på å gjennomføre radontiltak i eksisterende bygg, og har lang erfaring. Du vil få hjelp til å se hvor radonen trekker inn, og til å se hvilke tiltak som absolutt bør gjøres. I tillegg vil du få et uforpliktende pristilbud, der du får en fast pris på hele oppdraget. Mange blir veldig overrasket over hvor rimelig vi kan gjøre jobben, og både gi dokumentasjon og kan gi garanti på jobben.

Ta kontakt i dag for å få gjennomført befaring i ditt eksisterende bygg.Publisert/ published: 01-10-2021