En FAQ om radon

En FAQ om radon

Visste du at langvarig eksponering for radongass er en viktig årsak til lungekreft i Norge? Statens strålevern sier at rundt 300 mennesker dør hvert år av radoneksponering. Folk blir utsatt for denne gassen i hjemmene de bor i. Radongass er fargeløs og har ingen lukt. Radongass er en stille morder.

Så hva er radongass?

Radongass er et naturlig biprodukt av det radioaktive nedbryting av grunnstoffet uran. Denne gassen inneholder det radioaktive elementet radon, som dannes under nedbrytning av radioaktive elementer som uran og thorium.

Radongass som dannes kontinuerlig, beveger seg ut i luften fra bergarter og mineraler som inneholder uran. Dette finnes ofte under mange hjem og andre bygninger. Selvfølgelig kan dette føre til helseproblemer hvis denne gassen når uakseptable nivåer når den kommer inn i et hjem.

Hvordan finner jeg ut om jeg har radongass i huset?

Du må rett og slett måle. Man bruker som regel sporfilm, som man får kjøpt pakket inn i en type emballasje. Denne plasserer man i huset i de ulike oppholdsrommene, og der skal sporfilmene stå stille og urørt i en del uker.

Når eksponeringstiden er over skal disse sendes inn til en profesjonell aktør som da vil lese av radonkonsentrasjonen, og da får man vite hvordan det ligger an i din bolig.

Hvordan kommer denne gassen inn i hjemmet ditt?

Den radioaktive gassen kommer inn i hjemmet ditt fra ubeskyttede deler av kjelleren din. Denne gassen kan være spesielt dårlig i vintermånedene. I vintermånedene holder de fleste mennesker i nordlige klima vinduene stengt. Dette gjør at de radioaktive elementene kan bygge seg opp i hjemmet ettersom det er liten luftstrøm mellom miljøene ute og inne.

Hvorfor er radongass farlig?

Radon er en radioaktiv gass som finnes både i hjem og på arbeidsplasser. Radon er den viktigste årsaken til lungekreft, og det avgir ingen lukt eller farge. Radongass er i følge Statens Strålevern årsaken til ca 300 mennesklige dødsfall i året.

Radon er en radioaktiv gass som finnes i grunnen. Noen ganger blir det referert til som "den stille morderen" fordi den ikke kan oppdages av mennesker eller dyr. Gassen kan finnes i små mengder i luften, men når den bygger seg opp, kan den forårsake kreft.

Hvordan kan jeg bli kvitt radongass?

Det er flere måter å bli kvitt radongass. En måte er å tette eventuelle sprekker eller hull i gulv, vegger og rundt rør eller ventiler. Men det anbefales ofte å bruke aktive løsninger, slikt som radonsug.

Hva er et radonsug?

Et radonsug er et system som fjerner radongass fra et hjem eller en bygning.

Effekten av et radonsug er basert på å endre differansen mellom lufttrykket mellom inneluften og luften i bakken. Det er ønskelig at trykket i bakken er lavere enn trykket inne, slik at radongass ikke kommer inn i bygningen. Dette oppnås ved å installere en elektrisk vifte som suger luften fra bakken og bringer den ut gjennom ytterveggen.

For optimal funksjon er det viktig at rørene og deres gjennomføringer er gasstette. Stive plastrør fungerer ofte best. For at en radonbrønn skal fungere godt, må det være et gjennomtrengelig lag (for eksempel pukk) under betonggulvet. Området rundt bygningen bør dekkes av relativt tette masser som jord eller leire. Kilde

Når er det et krav til radontiltak?

Alle typer utleieboliger må måle radon, inkludert de som leies ut av offentlig sektor, bedrifter og privatpersoner, inkludert leiligheter og hybler i forbindelse med egen bolig.

Unntaket er boligleiligheter i høyere etasjer. Hvis radonverdiene er over 100 bq/m3 (anbefalt tiltaksgrense), er radonreduserende tiltak nødvendig.

Radonsug er et mye brukt og meget effektivt tiltak mot radon.

Hva koster et radonsug?

Hos oss kan du få radonsug ferdig montert for 29000,- Vi vil først foreta en gratis befaring på ditt sted for å se om denne kan monteres på en effektiv måte hos deg.

Bestill gratis befaring på 970 26 688 eller [email protected]