Miniventilasjon hjelper innemiljøet

Radon er en usynlig og radioaktivt gass som er skadelig for oss når konsentrasjonen er for høy. Ved grenseverdier som overstiger det Statens Strålevern har satt som øvre grenser så bør du gjøre radontiltak i boligen din. Hvis du leier ut så er du pålagt å gjøre noe med radonnivået.

Det å bruke radonsug er et svært effektivt tiltak npr det gjøres på rett måte. Det samme gjelder undertrykksventilasjon hvis du har krypkjeller.

I tillegg anbefaler vi i noen tilfeller at du monterer en miniventilasjon. Det som er fordelen med disse er at det er lite inngripende å montere, og det gir fantastisk friskluft inne. Fordi miniventilasjonen har varmegjennvinning/ varmeveksler så er det også mye mer økonomisk i bruk enn en ren enveis vifte.

Vi benytter ofte Mitsubishi miniventilasjon/ romventilator som bytter opptil 105m3 luft pr time (det tilsvarer all luft i et rom på 40m2). Dermed gir det både en mulighet til å lufte ut radon som måtte finne veien opp i rommet, samt at det gir frisk luft inne med alle fordelene det gir.

Har du pørsmål om miniventilasjon så ta kontakt med oss.Publisert/ published: 08-09-2021